Služby

Kurzy


1) Příprava fyzické osoby zajišťující RO registranta

  • při používání zubních a veterinárních rentgenů a kostních denzitometrů, nebo distribuci rtg. (povinné 6 hod / 5 let)

2) Třídenní kurz před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou na pracovištích:

  • radiodiagnostických
  • radioterapeutických
  • nukleární medicíny
  • s průmyslovými rentgeny
  • s radionuklidovými zdroji

3) Další odborná příprava pro držitele ZOZ (povinné 6 hod / 5 let) pro osoby s platnou ZOZ

Konzultace


  • V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností v oblasti RO se na nás můžete obrátit
  • poskytneme poradenství v oblasti legislativní 
  • připravíme dokumentaci pro Vaší činnost se zdroji ionizujícího záření
  • zajistíme smluvně externí soustavný dohled nad radiační ochranou na pracovištích I. kategorie (dohlížející osoba Mgr. Karel Zeman - držitel povolení SÚJB pro poskytování těchto služeb).