Every-Course je:

  • Držitel povolení č.j. SÚJB/OEHO/16572/2017 pro provádění přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu na pracovišti registranta, vydaného podle § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
  • Držitel povolení č.j. SÚJB/OLO/3363/2020 pro provádění odborné přípravy a další odborné přípravy podle § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon 

Lektoři

  • Ing. Eva Zemanová, Ph.D., MBA : inspektorka radiační ochrany SÚJB

  • náhradní lektor: Mgr. Václav Hončík - odborník pro hodnocení vlastností zdrojů (přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability)

Proč se přihlásit právě k nám ?


Priority lektorky:

Kurz provádí inspektorka radiační ochrany SÚJB Ing. Eva Zemanová, Ph.D., MBA: 25 let zkušenosti v oblasti radiační ochrany, inspekční a licenční činnost v SÚJB, zahraniční zkušenosti z činnosti a workshopů v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni (IAEA), dlouhodobě přednášková činnost v oblasti radiační ochrany a dozimetrie na Jihočeské Universitě v Č. Budějovicích


Priority kurzu:

Vytvořena kontinuita a ucelenost přednášených témat, věcné, výstižné a srozumitelné podání. Výklad doplňován praktickými zkušenostmi získanými při inspekcích SÚJB. Interaktivní a kolegiální komunikace během přednášky s možností bezprostřední zpětné vazby posluchačů. Kurz je koncipován tak, aby splnil nejen požadavky vyhlášky 409/2016 Sb. o náplni kurzu, ale posloužil účastníkům především prakticky, k ujasnění aktuální problematiky a dotazů, které potřebují řešit na svých pracovištích.

Co před kurzem obdržíte:

  • Textovou podporu a prezentaci v PDF mailem. Užitečné dokumenty pro praxi.
  • Závěrečný on line test k ověření znalostí s následnou diskusí chybných odpovědí pro pochopení problematiky a dostatečnou přípravu pro ZOZ.

Co po kurzu obdržíte:

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu pro možnost vykonávání činnosti "Osoby zajišťující radiační ochranu registranta" nebo pro možnost přistoupení ke zkoušce na SÚJB pro získání "Dokladu zvláštní odborné způsobilosti"(ZOZ).