Odborná příprava registrantů a osob vykonávajících soustavný dohled nad radiační ochranou.

Nejbližší termíny:

v současné době školíme on-line přes MS Teams, nemusíte nikam chodit.

Termín dohodneme dle Vašich potřeb; pro celé OSK na požádání dle domluvy

Aktuální termíny pro registranty (6 hodinový kurz)

 (stomatologie, veterinární lékařství, kostní denzitometrie, distribuce rentgenů)


9.9.2022 od 14:00 - 20:00 hod on-line
14.10.2022 od 10:00 - 16:00 hod on-line
4.11.2022 od 14:00 - 20:00 hod on-line
10.11.2022 od 15:00 v Třebíči
2.12.2022 od 14:00 - 20:00 hod on-line
  

   Další typy kurzů:

  1. 6 hod kurz "další odborná příprava" pro dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností nad radiační ochranou: viz též termíny výše.

  2. 20 hod kurz "odborná příprava" před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), Termín 9.9.2022 + další dva dny on-line dle dohody; obdobně i další výše uvedené termíny Zkouška ZOZ na SÚJB RC Č. Budějovice je vždy každé druhé pondělí v měsíci (popř. i v úterý)

oblast dle volby: radiodiagnostika, nukleární medicína, radioterapie, průmysl, instalace, servis

Kurzy zorganizujeme na požádání i v místě Vašeho pracoviště:  volba oblasti RDG, NM, RT, průmyslové RTG, radionuklidové zdroje, věda a výzkum