Odborná příprava registrantů a osob vykonávajících soustavný dohled nad radiační ochranou

Nejbližší termíny

 Školíme on-line přes MS Teams, nemusíte nikam chodit

Termín dohodneme dle Vašich potřeb; pro celou SK nebo kliniku dle domluvy i prezenčně

Aktuální termíny pro registranty (6 hodinový kurz)

 (stomatologie, veterinární lékařství, kostní denzitometrie, distribuce rentgenů)

                                 19.7.2024 od 14:00 - 20:00 hod - online
                                 20.9.2024 od 14:00 - 20:00 hod - online
                                 18.10.2024 od 14:00 - 20:00 hod - online
                                 22.11.2024 od 14:00 - 20:00 hod - online
                                 13.12.2024 od 14:00 - 20:00 hod - online

                                             


Typy kurzů:

  1. 6 hod kurz "další odborná příprava" pro dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností nad radiační ochranou: viz stejné termíny výše.

  2. 20 hod kurz "odborná příprava" před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), on-line termíny výše jako pro registranty + další dvě části online dle dohody a Vaší možnosti 

Zkouška ZOZ na SÚJB Č. Budějovice je plánována každý měsíc v návaznosti na školení

oblast dle volby: radiodiagnostika, nukleární medicína, radioterapie, průmysl, instalace, servis, věda, školství


Fakturu za kurz obdržíte e-mailem až po jeho absolvování a reálné účasti.
Po obdržení platby (2500 Kč/6 hod; 7500 Kč/20 hod) zašleme certifikát o absolvování kurzu e-mailem.