Odborná příprava registrantů a osob vykonávajících soustavný dohled nad radiační ochranou

Nejbližší termíny

 Školíme on-line přes MS Teams, nemusíte nikam chodit

Termín dohodneme dle Vašich potřeb; pro celou SK nebo kliniku dle domluvy i prezenčně

Aktuální termíny pro registranty (6 hodinový kurz)

 (stomatologie, veterinární lékařství, kostní denzitometrie, distribuce rentgenů)

                                  15.12.2023 od 14:00 - 20:00 hod on-line
5.1.2024 od 14:00 - 20:00 hod on-line
9.2.2024 od 14:00 - 20:00 hod on-line

Termíny kurzu pro složení ZOZ (20 hodinový kurz on-line)

5.1.(od 14 hod)+10.1.(od 10 hod)+19.1.2024(od 9 hod): radiodiagnostika

               13.1 + 14.1. + 20.1.2024 od 10 hod: radioterapie                                  


Typy kurzů:

  1. 6 hod kurz "další odborná příprava" pro dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností nad radiační ochranou: viz stejné termíny výše.

  2. 20 hod kurz "odborná příprava" před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), on-line termíny výše jako pro registranty + další dvě části on-line dle dohody a Vaší možnosti 

Zkouška ZOZ na SÚJB RC Č. Budějovice je aktuálně 11.12.2023 a 22.1.2024, 23.1.2024

možno domluvit další termín

oblast dle volby: radiodiagnostika, nukleární medicína, radioterapie, průmysl, instalace, servis, věda, školství


Fakturu za kurz obdržíte e-mailem až po jeho absolvování a reálné účasti.
Po obdržení platby (2500 Kč/6 hod; 6500 Kč/20 hod) zašleme certifikát o absolvování kurzu e-mailem.