Odborná příprava registrantů a osob vykonávajících soustavný dohled nad radiační ochranou

Nejbližší termíny

 Školíme on-line přes MS Teams, nemusíte nikam chodit

Termín dohodneme dle Vašich potřeb; pro celé OSK nebo kliniku dle domluvy i prezenčně

Aktuální termíny pro registranty (6 hodinový kurz)

 (stomatologie, veterinární lékařství, kostní denzitometrie, distribuce rentgenů)

                                    22.9.2023 od 14:00 - 20:00 hod online
20.10.2023 od 14:00 - 20:00 hod online
10.11.2023 od 14:00 - 20:00 hod online
15.12.2023 od 14:00 - 20:00 hod online

Další typy kurzů:

  1. 6 hod kurz "další odborná příprava" pro dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností nad radiační ochranou: viz též termíny výše.

  2. 20 hod kurz "odborná příprava" před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), Termín viz výše + další dva dny on-line dle dohody; obdobně i další výše uvedené termíny. 

Zkouška ZOZ na SÚJB RC Č. Budějovice je aktuálně 17.10.2023, možno domluvit další termín

oblast dle volby: radiodiagnostika, nukleární medicína, radioterapie, průmysl, instalace, servis, věda, školství


Fakturu za kurz obdržíte e-mailem až po jeho absolvování a reálné účasti.
Po obdržení platby (2500 Kč/6 hod; 6500 Kč/20 hod) zašleme certifikát o absolvování kurzu e-mailem.