Odborná příprava registrantů a osob vykonávajících soustavný dohled nad radiační ochranou.

Nejbližší termíny:

v současné době školíme on-line přes MS Teams, nemusíte nikam chodit.

Termín dohodneme dle Vašich potřeb; pro celé OSK na požádání dle domluvy

Aktuální termíny pro registranty (6 hodinový kurz)

 (stomatologie, veterinární lékařství, kostní denzitometrie, distribuce generátorů záření)

    22.4.2022 od 14:00 - 20:00 hod on-line
   20.5.2022 od 14:00 - 20:00 hod on-line
   24.6.2022 od 14:00 - 20:00 hod on-line
   

   Další typy kurzů:

  1. 6 hod kurz "další odborná příprava" pro dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností nad radiační ochranou: viz též termíny výše.

  2. 20 hod kurz "odborná příprava" před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na SÚJB:  možno začít viz výše a navázat další 2 dny dle dohody (aktuálně 27.4 a 29.4.)

oblast dle volby: radiodiagnostika, nukleární medicína, radioterapie, průmysl, instalace, servis

Kurzy zorganizujeme na požádání i v místě Vašeho pracoviště:  volba oblasti RDG, NM, RT, průmyslové RTG, radionuklidové zdroje